Milan Karpíšek – soudní znalec


Obor:  ekonomika – odvětví ceny a odhady motorových vozidel,  strojírenství – posuzování stavu motorových vozidel

Nabízené služby:

1. Ocenění motorových a přípojných vozidel pro:

· soudní řízení /trestní řízení, dědictví, majetkové vyrovnání/

· notářské řízení

· vklad do podnikání

· poskytnutí úvěrů  u peněžních ústavů

· vyčíslení nákladů na opravy motorových a přípojných vozidel

· potřeby restitucí

2. Posuzování technického stavu  motorových a přípojných vozidel

3. Stanovení výše majetkové újmy

4. Poradenství při koupi nebo prodeji vozidla

Ceny

Osobní a užitkové automobily

od 1 200,- Kč

Nákladní automobily

od  1 200,- Kč      do  2 000,- Kč

Přívěsy za osobní automobil

800,- Kč

Přívěsy a návěsy

1 000,- Kč

Traktory

od 1 200,- Kč

Posuzování technického stavu vozidel

od  1 000,- Kč

Stanovení výše majetkové újmy

od  2 500,- Kč

Konzultace

dohodou

Jízdné

5,- Kč/km (do 50 km jízdné neúčtuji)

Kontakt

Milan Karpíšek

Antonína Slavíčka 19

568 02  Svitavy

tel.: 603 498 597, e-mail: karpisek@svi.cz